Mænd og kvinder søges til forskningsprojekt

“Det er sundt at vinterbade”, siger man. Men hvorfor egentlig?

Det ved vi faktisk ikke ret meget om. Endnu.

En af årsagerne kan være de sundhedsgavnende egenskaber, som ses, ved aktiveringen af vores sunde brune fedt. Dette fedtvæv sidder i vores halskraveområde og aktiveres ved kulde.

En række forskere vil gerne undersøge, om vinterbadere har mere aktiveret brunt fedt, og hvilke sundhedsgavnende faktorer vinterbadere udskiller i blodet. Det samme vil de gerne undersøge hos ikke-vinterbadere. Derfor søges en række testpersoner.

Med forsøget vil forskerne undersøge funktionen af brunt fedt og dermed også undersøge, hvorfor vinterbadning siges at være sundt.

Forsøgene skal laves nu, mens vandet stadig er koldt, og det stadig kan kaldes vinterbadning.

For at blive en del af forsøget, skal man være:

-rask

-18-35 år

-normalt BMI mellem 19-25

-vinterbade min 2 gange om ugen eller aldrig vinterbade.

Hvad går forsøget ud på?

Der vil være en forundersøgelsesdag og en forsøgsdag af cirka 6 timer. Forundersøgelsen omfatter en grundig sundhedsundersøgelse, blodprøver, konditest og en dexa-scanning, der viser fedtprocent i kroppen.

På selve forsøgsdagen vil man blive udsat for mild køling på kroppen vha. køletæpper, mens man ligger i en seng. Forskerne vil tage blodprøver, og hvis testpersonerne giver lov, vil de tage to fedtbiopsier fra forsøgspersonernes mavefedt.

Efter forsøgsdagene er slut, får man mad og drikke, inden man går hjem. Der udbetales desuden en skattepligtig kompensation på mellem 1800 og 2500 kroner afhængig af, hvor mange dage man skal deltage i.

Hvis man indvilliger i at få taget to biopsier fra maven, får man yderligere 1000 kroner ekstra. 

Udtræder man før forsøget er slut, vil man blive honoreret for den del, man har deltaget i. 

Vederlaget beskattes som B-indkomst.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité,

Er du med på at give en hånd til videnskaben?

Så kontak forskningsassistent Susanna Søberg, MSc Health Science, Center For Inflammation og Metabolisme(CIM) Center For Aktiv Sundhed(CFAS), sektion 7641, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Copenhagen. Telefonnummer 93565234. E-mail: mitsamtykke@gmail.com.

Comments are closed.