Vinterbadning – et historisk snit

Siden slutningen af 1800-tallet, hvor etableringen af den første danske vinterbadeanstalt, Helgoland, påbegyndtes, har måden, man taler om vinterbadning på, udviklet sig.

I bogen Krop og oplysning – om kropskultur i Danmark 1780-1900 (1993) skriver lektor ved historisk afdeling, Aarhus Universitet, Niels Kayser Nielsen, at Danmarkshistorien de seneste to århundreder har været præget af tre perioder, hvor man har været særligt optaget af kroppen.

Den ene periode lå sidst i 1800-tallet, hvor interessen for sundhed slog igennem i Danmark. Der opstod en renlighedskultur, hvor man anbefalede kolde bade til afvaskning af de menneskelige affaldsstoffer, flere badeanstalter så dagens lys, og begrebet friluftsliv, hvoraf vinterbadningen var en del, dukkede op i 1906.

Vinterbadningen blev knyttet sammen med begreberne sundhed og renhed – og med selvkontrol. At hoppe ned i et koldt bad kunne være en hel manddomsprøve, hvilket professor i idræt ved Københavns Universitet, Hans Bonde, påpeger i sin bog Mandighed og sport (1991).

Vinterbadning som trend

Op gennem 1900-tallet er vinterbadning og sundhed løbende blevet diskuteret. Blandt andet i Svend Lund-Andersens Vinterbadning som sundhedsfaktor fra 1940, hvor fokus var på, om vinterbadning er sundt for kroppen. (Se bogen Vinterbader af Klaus Slavensky.)

Siden slutningen af 1980’erne har finske forskere undersøgt vinterbadningens virkning på kroppen. Vinterbadningen er dermed blevet et forskningsobjekt, som også danske forskere har kastet sig over.

En større interesse for kroppen

At måden, man taler om vinterbadning på, har ændret sig gennem tiden, skyldes formentligt både en samfundsmæssig udvikling, men også en ændret kropskultur. Kroppen er gået fra at være noget, som skulle disciplineres til i det moderne forbrugersamfund at være noget, man ønsker at lære at kende, udforske og træne.

Kropsinteressen i dag derfor noget bredere end tidligere, skriver Niels Kayser Nielsen i kapitlet Lange linjer i dansk idrætshistorie fra bogen Idræt i perspektiv. Og vinterbadningen er et element i den nye, bredere interesse for kroppen.

Det bliver understreget af, at der i medierne i dag er et stort fokus på vinterbadningen som en trend, som en del af wellness-kulturen og som et pusterum fra det hektiske storbyliv.

Comments are closed.