Vælg en side

Vinterbadning et historisk snit

af | aug 24, 2023

Fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor etableringen af den første danske vinterbadeanstalt, Helgoland, tog sin spæde begyndelse, har den måde, hvorpå man diskuterer og betragter vinterbadning, gennemgået en dybtgående udvikling.

I den imponerende bog “Krop og oplysning – om kropskultur i Danmark 1780-1900” udgivet i 1993, udforsker Niels Kayser Nielsen, lektor ved Historisk Afdeling på Aarhus Universitet, de seneste to århundreders danske historie og afslører tre karakteristiske perioder, hvor kroppen har indtaget en bemærkelsesværdig rolle.

En af disse perioder trådte frem i slutningen af 1800-tallet, hvor en dyb fascination af sundhed bredte sig i Danmark. Dette var æraen for renlighedskultur, hvor kolde bade blev anbefalet som middel til at skylle de menneskelige affaldsstoffer væk. I kølvandet heraf voksede antallet af badeanstalter, og begrebet friluftsliv, hvortil vinterbadning hørte, gjorde sin entre i 1906.

Vinterbadningen blev tæt forbundet med sundheds- og renlighedsbegreberne samt selvkontrol. At tage springet ned i det isnende vand udgjorde en prøvelse af mandighed, hvilket professor i idræt på Københavns Universitet, Hans Bonde, grundigt belyste i sin publikation “Mandighed og sport” fra 1991.

Som tiden skred frem gennem det 20. århundrede, blev vinterbadning og dens indvirkning på sundheden flittigt diskuteret. Dette blev særligt afspejlet i Svend Lund-Andersens “Vinterbadning som sundhedsfaktor” fra 1940, hvor fokus var rettet mod spørgsmålet om vinterbadningens gavnlige påvirkning af kroppen. (Yderligere indsigt kan findes i Klaus Slavenskys værk “Vinterbader”.)

Vinterbadning som Trend

Siden 1980’erne har finske forskere påbegyndt en seriøs udforskning af vinterbadningens effekter på kroppen, og dette fænomen har således udviklet sig til et værdifuldt forskningsområde, som også danske forskere har taget aktiv del i.

Ændringen i måden, hvorpå vinterbadning er blevet diskuteret gennem tiden, kan tilskrives både samfundsmæssige forandringer og en evolvende kropskultur. Kroppen har bevæget sig fra at være et objekt for disciplinering til i det moderne forbrugersamfund at være et objekt for erkendelse, udforskning og træning.

Den aktuelle interesse i kroppen er langt mere omfattende end tidligere, som Niels Kayser Nielsen påpeger i kapitlet “Lange linjer i dansk idrætshistorie” fra bogen “Idræt i perspektiv”. Vinterbadningen har indskrevet sig som en elementær del af denne nye, bredere kropsinteresse.

Dette faktum fremhæves yderligere af den betydelige mediefokusering på vinterbadningen i dag, hvor den opfattes som en markant trend og som en integreret del af wellness-kulturen samt en velkommen pause fra det hektiske storbyliv.